Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała Rady WOIIB nr 28/15 w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB

z dnia 2015-03-17Uchwała nr 28/2015
Okręgowej Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w Poznaniu
z dnia 17.03.2015

 

w sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB

Działając na podstawie Uchwały nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1

Okręgowa Rada występuje z wnioskiem do Krajowej Rady PIIB o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu:

Inż. Wacław Czub WKP/BO/0434/06
(tytuł zawodowy) (imię i nazwisko) (nr członkowski)


Pan Wacław Czub jest członkiem Zespołu ds. procesów budowlanych, sekcji wykonawstwa w III i IV kadencji.
(działalność w Izbie uzasadniająca wyróżnienie)


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót