Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała Rady WOIIB nr 29/15 sprawie wniosku Pana Grzegorza Barczyńskiego dot. rezygnacji z członkostwa w Zespole ds. Procesów Budowlanych

z dnia 2015-03-17Uchwała nr 29/15
z dnia 17 marca 2015 r.

 

Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie:
wniosku Pana Grzegorza Barczyńskiego dot. rezygnacji z członkostwa w Zespole ds. Procesów Budowlanych.

 

Na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 932, zmiana Dz. U z 2014 r. poz. 768) Prezydium Rady WOIIB uchwala, co następuje:


§ 1

Przychylając się do wniosku Pana Grzegorza Barczyńskiego przyjmuje się jego rezygnację z członkostwa w Zespole ds. Procesów Budowlanych.

§ 2

Zobowiązuje się Prezydium Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do realizacji w/w uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót