Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały od 6/19 do 10/19 sprawy członkowskie

z dnia 2019-02-28Uchwała nr 6.1-17/19 przyjęcia

Uchwała nr 7.1-8/19 wznowienia

Uchwała nr 8.1-10/19 zawieszenia

Uchwała nr 9.1-2/19 skreślenie

Uchwała nr 10.1-2/19 zgony

Powrót