Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały od 11/19 do 22/19 sprawy członkowskie

z dnia 2019-03-12Uchwała nr 11.1-2/19 zawieszenie

Uchwała nr 12.1-5/19 zawieszenie

Uchwała nr 13/19 zawieszenie

Uchwała nr 14.1-5/19 zawieszenie

Uchwała nr 15.1-3/19 zawieszenie

Uchwała nr 16/19 zawieszenie

Uchwała nr 17/19 zawieszenie

uchwała nr 18.1-22/19 skreślenie

uchwała nr 19/19 skreślenie

uchwała nr 20.1-8/19 skreślenie

uchwała nr 21/19 skreślenie

uchwała nr 22.1-3/19 skreślenie

Powrót