Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała nr 24/19 zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018

z dnia 2019-03-12

Załączniki
Uchwała nr 24/19 zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018
Bilans
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa za 2018 rok


Powrót