Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała Rady WOIIB nr 30/15 sprawie przyjęcia Regulaminu działania Zespołu ds. Informacji Technicznej i Integracji.

z dnia 2015-03-17

Załączniki
Regulamin Zespołu.pdf


Uchwała nr 30/15
z dnia 17 marca 2015 r.

Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie przyjęcia :

Regulaminu działania Zespołu ds. Informacji Technicznej i Integracji.

 

Na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 932, zmiana Dz. U z 2014 r. poz. 768) Prezydium Rady WOIIB uchwala, co następuje:


§ 1

Rada Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje Regulamin działania Zespołu ds. Informacji Technicznej i Integracji.

§ 2

Zobowiązuje się Prezydium Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do realizacji w/w uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik :
Regulamin działania Zespołu ds. Informacji Technicznej i Integracji.

Powrót