Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała nr 30/19 Odwołanie z funkcji przewodniczącego Zespołu OiDZ

z dnia 2019-03-12

Załączniki
Uchwała nr 30/19 Odwołanie z funkcji Przewodniczącego Zespołu OiDZ


Powrót