Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały od 32/19 do 37/19 sprawy członkowskie

z dnia 2019-03-28Uchwała nr 32.1-116/19 przyjęcia

Uchwała nr 33.1-8/19 wznowienia

Uchwała nr 34.1-14/19 zawieszenia

Uchwała nr 35.1-3/19 skreślenie

Uchwała nr 36/19 skreślenie z przeniesieniem

Uchwała nr 37.1-4/19 zgony

Powrót