Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały Rady WOIIB nr od 31/15 do 37/15 w sprawach członkowskich

z dnia 2015-03-31Uchwała nr 31.1÷63/15 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia członków WOIIB

Uchwała nr 32.1÷7/15 z dnia 31 marca 2015 r.w sprawie wznowienia członkostwa w WOIIB

Uchwała nr 33.1÷18/15 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zawieszenia członków WOIIB

Uchwała nr 34.1÷6/15 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie skreślenia z listy członków WOIIB

Uchwała nr 35/15 z dnia 31 marca 2015 r.w sprawie skreślenia z listy członków WOIIB

Uchwała nr 36/15 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie skreślenia z listy członków WOIIB

Uchwała nr 37.1÷6/15 z dnia 31 marca 2015r. w sprawie skreślenia z listy członków WOIIB

Powrót