Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały Rady WOIIB nr od 49/15 do 61/15 w sprawach członkowskich

z dnia 2015-06-09Uchwała  nr 49/15 w  sprawie  przyjęcia  członków  WOIIB (z dnia 3 czerwca 2015r.)

Uchwała  nr 50.1÷9/15 w sprawie zawieszenia w prawach członka WOIIB

Uchwała  nr 51.1÷4/15 w sprawie zawieszenia w prawach członka WOIIB

Uchwała  nr 52.1÷2/15 w sprawie zawieszenia w prawach członka WOIIB

Uchwała  nr 53/15 w sprawie zawieszenia w prawach członka WOIIB

Uchwała  nr 54.1÷8/15 w sprawie zawieszenia w prawach członka WOIIB

Uchwała  nr 55.1÷2/15 w sprawie zawieszenia w prawach członka WOIIB

Uchwała  nr 56.1÷6/15 w sprawie skreślenia z listy członków WOIIB 

Uchwała  nr 57/15 w sprawie skreślenia z listy członków WOIIB

Uchwała  nr 58/15 w sprawie skreślenia z listy członków WOIIB

Uchwała  nr 59.1÷5/15 w sprawie skreślenia z listy członków WOIIB

Uchwała  nr 60.1÷9/15 w sprawie skreślenia z listy członków WOIIB

Uchwała  nr 61/15 w sprawie skreślenia z listy członków WOIIB

Powrót