Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała Rady WOIIB nr 63/15 w sprawie konkursu Mister Budownictwa

z dnia 2015-06-09Uchwała  nr  63/15

z  dnia  9 czerwca  2015 r.

Okręgowej  Rady Wielkopolskiej  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  w  sprawie:  współuczestnictwa w organizacji  konkursu  Mister Budownictwa  Południowej  Wielkopolski  za  rok 2014 .

 

Na podstawie  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa  (tj.  Dz. U. 2013 r. poz. 932, zmiana Dz. U z 2014 r. poz. 768)  Rada WOIIB uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wielkopolska  Okręgowa Izba  Inżynierów Budownictwa  podejmuje  się  współuczestnictwa  w  organizacji   konkursu  Mister  Budownictwa  Południowej  Wielkopolski  za  rok 2014 .

2. Kwota  wydatkowana  na  ten  cel  wyniesie brutto  3 000,-  złotych (  słownie  trzy  tysiące  złotych ).         

§ 2

Zobowiązuje się Prezydium  Rady  Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do  realizacji  w/w uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót