Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały Rady WOIIB nr od 64/15 do 68/15 w sprawach członkowskich

z dnia 2015-06-30Uchwała  nr 64.1÷12/15 w  sprawie  przyjęcia  członków  WOIIB

Uchwała  nr 65.1÷7/15 w  sprawie  wznowienia  członkostwa  w  WOIIB

Uchwała  nr 66.1÷15/15 w sprawie  zawieszenia  członków  WOIIB

Uchwała  nr 67.1÷5/15 w  sprawie  skreślenia  z  listy  członków  WOIIB

Uchwała  nr 68.1÷6/15 w sprawie skreślenia z listy członków WOIIB

Powrót