Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały Rady WOIIB nr od 69/15 do 74/15 w sprawach członkowskich

z dnia 2015-07-30Uchwała  nr 69.1÷10/15 w sprawie  przyjęcia  członków  WOIIB

Uchwała  nr 70/15 w  sprawie  przyjęcia  członków  WOIIB

Uchwała nr 71.1÷5/15 w sprawie wznowienia członkostwa w WOIIB

Uchwała nr 72.1÷14/15 w sprawie zawieszenia członków WOIIB

Uchwała nr 73.1÷3/15 w sprawie skreślenia z listy członków WOIIB

Uchwała nr 74.1÷4/15 w sprawie skreślenia z listy członków WOIIB

Powrót