Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały Rady WOIIB nr od 75/15 do 79/15 w sprawach członkowskich

z dnia 2015-08-31Uchwała nr 75.1÷55/15 w sprawie przyjęcia członków WOIIB

Uchwała nr 76.1÷7/15 w sprawie wznowienia członkostwa w WOIIB

Uchwała nr 77.1÷21/15 w sprawie zawieszenia członków WOIIB

Uchwała nr 78.1÷3/15 w sprawie skreślenia z listy członków WOIIB

Uchwała nr 79.1÷4/15 w sprawie skreślenia z listy członków WOIIB

Powrót