Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały Rady WOIIB nr od 80/15 do 92/15 w sprawach członkowskich

z dnia 2015-09-08Uchwała nr 80.1÷39/15 w sprawie zawieszenia w prawach członka

Uchwała nr 81/15 w sprawie zawieszenia w prawach członka

Uchwała nr 82.1÷2/15 w sprawie zawieszenia w prawach członka

Uchwała nr 83.1÷11/15 w sprawie zawieszenia w prawach członka

Uchwała nr 84/15 w sprawie zawieszenia w prawach członka

Uchwała nr 85.1÷6/15 w sprawie zawieszenia w prawach członka

Uchwała nr 86.1÷2/15 w sprawie zawieszenia w prawach członka

Uchwała nr 87/15 w sprawie zawieszenia w prawach członka

Uchwała nr 88.1÷2/15 w sprawie skreślenia z listy członków

Uchwała nr 89.1÷10/15 w sprawie skreślenia z listy członków

Uchwała nr 90.1÷10/15 w sprawie skreślenia z listy członków

Uchwała nr 91/15 w sprawie skreślenia z listy członków

Uchwała nr 92.1÷4/15 w sprawie skreślenia z listy członków

Powrót