Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała 30/21 - zatwierdzenie uchwały nr 3/P/21 Prezydium Rady z dnia 09.02.2021r. - porządki obrad XX Zjazdu WOIIB

z dnia 2021-03-02

Załączniki
uchwała 30/21
załącznik 1 do uchwały 30/21
załącznik 2 do uchwały 30/21
załącznik 3 do uchwały 30/21


Powrót