Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała 31/21 - zatwierdzenie uchwały nr 4/P/21 Prezydium Rady z dnia 09.02.2021r. - regulaminów XX Zjazdu WOIIB

z dnia 2021-03-02

Załączniki
uchwała 31/21
załącznik 1 do uchwały 31/21
załącznik 2 do uchwały 31
załącznik 3 do uchwały 31
załącznik 4 do uchwały 31


Powrót