Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały 9.1-26/21 - 17/21 w sprawach członkowskich

z dnia 2021-02-25Uchwała nr 9.1-26/21 przyjęcia

Uchwała nr 10.1-3/21 wznowienia

Uchwała nr 11.1-25/21 zawieszenia

Uchwała nr 12.1-12/21 skreślenie

Uchwała nr 13.1-6/21 zgony

Uchwała nr 14.1-2/21 skreślenie z przeniesieniem

Uchwała nr 15/21 skreślenie z przeniesieniem

Uchwała nr 16/21 zawieszenie

Uchwała nr 17/21 skreślenie członkostwa

Powrót