Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała nr 4/2015 XIV Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 2015-04-14

Załączniki
OROZ sprawozdanie z działalności w 2014 r.pdf


Uchwała nr 4/2015
XIV Zjazdu Wielkopolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa
z dnia 14 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2014 rok.


Na podstawie art. 18 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 932, zmiana Dz.U. z 2014 r. poz.768):

§ 1.

 

  1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WOIIB za 2014 rok.
  2. Sprawozdanie o którym mowa w ustępie 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót