Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała 2.1-17/22 - 6.1-3/22 w sprawach członkowskich

z dnia 2022-01-31Uchwała nr 2.1-17/22 przyjęcia

Uchwała nr 3.1-5/22 wznowienia

Uchwała nr 4.1-37/22 zawieszenia

Uchwała nr 5.1-3/22 skreślenie

Uchwała nr 6.1-3/22 zgony

Powrót