Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała 7.1-103/22 - 12/22 w sprawach członkowskich

z dnia 2022-02-28Uchwała nr 7.1-103/22 przyjęcia

Uchwała nr 8.1-4/22 wznowienia

Uchwała nr 9.1-13/22 zawieszenia

Uchwała nr 10.1-3/22 skreślenie

Uchwała nr 11.1-8/22 zgony

Uchwała nr 12/22 przyjęcie

Powrót