Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała 13.1-3/22 - 22/22 w sprawach członkowskich

z dnia 2022-03-15Uchwała nr 13.1-3/22 zawieszenie

Uchwała nr 14.1-8/22 zawieszenie

Uchwała nr 15.1-4/22 zawieszenie

Uchwała nr 16/22 zawieszenie

Uchwała nr 17.1-4/22 zawieszenie

Uchwała nr 18.1-25/22 skreślenie

Uchwała nr 19.1-10/22 skreślenie

Uchwała nr 20.1-3/22 skreślenie

Uchwała nr 21/22 skreślenie

Uchwała nr 22/22 skreślenie

 

Powrót