Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała 23/22 zatwierdzenie uchwały nr 3/P/22 Prezydium Okręgowej Rady z dnia 18.01.2022r. w sprawie współfinansowanie wydania poradnika pt „Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych”, opracowanego przez PZITS Oddział Wielkopolski.

z dnia 2022-03-15

Załączniki
uchwała 23/22
załącznik do uchwały 23/22


Powrót