Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała 24/22 zatwierdzenie uchwały nr 7/P/22 Prezydium Okręgowej Rady z dnia 15.02.2022r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady WOIIB za 2022 rok.

z dnia 2022-03-15

Załączniki
uchwała 24/22
załącznik do uchwały 24/22
sprawozdanie Rady WOIIB


Powrót