Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała 25/22 zatwierdzenie uchwały nr 8/P/22 Prezydium Okręgowej Rady z dnia 15.02.2022r. w sprawie przyjęcia porządku obrad XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego WOIIB

z dnia 2022-03-15

Załączniki
uchwała 25/22
załącznik do uchwały 25/22


Powrót