Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała 26/22 zatwierdzenie uchwały nr 9/P/22 Prezydium Okręgowej Rady z dnia 15.02.2022r. w sprawie przyjęcia Regulamin Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo -Wyborczego WOIIB – kadencja 2022-2026 oraz Regulaminu wyborów do organów Wielkopolskiej Okręgowej I

z dnia 2022-03-15

Załączniki
uchwała 26/22
załącznik do uchwały 26/22
wzór karty zgłoszenia kandydata
regulamin zjazdu
regulamin wyborów


Powrót