Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała 27/22 zatwierdzenie uchwały nr 10/P/22 Prezydium Okręgowej Rady z dnia 15.02.2022r. w sprawie przyjęcia kwoty ryczałtu wypłacanego każdemu delegatowi biorącemu pełny udział w XXI Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym WOIIB, od początku obrad do ich z

z dnia 2022-03-15

Załączniki
uchwała 27/22
załącznik do uchwały 27/22


Powrót