Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała 29/22 zatwierdzenie uchwały nr 12/P/22 Prezydium Okręgowej Rady z dnia 15.02.2022r. w sprawie dofinasowania pobytu uczniów z Francji w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 ul. Sienkiewicza 6 w Gnieźnie, kształcący techników budownictwa.

z dnia 2022-03-15

Załączniki
uchwała 29/22
załącznik do uchwały 29/22


Powrót