Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała 30/22 zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.

z dnia 2022-03-15

Załączniki
uchwała 30/22
bilans
RZIS
informacja dodatkowa


Powrót