Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała 31/22 zatwierdzenie rozliczenia budżetu za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

z dnia 2022-03-15

Załączniki
uchwała 31/22
rozliczenie budżetu


Powrót