Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały 36.1-41/22 - 45.1-2/22 w sprawach członkowskich

z dnia 2022-03-28Uchwała nr 36.1-41/22 przyjęcia

Uchwała nr 37.1-9/22 wznowienia

Uchwała nr 38.1-27/22 zawieszenia

Uchwała nr 39/22 skreślenie

Uchwała nr 40.1-2/22 zgony

Uchwała nr 41/22 przyjęcie z przeniesienia

Uchwała nr 42/22 przyjęcie z przeniesienia

Uchwała nr 43/22 przyjęcie z przeniesienia

Uchwała nr 44/22 skreślenie z przeniesieniem

Uchwała nr 45.1-2/22 zawieszenia

Powrót