Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwała 47/2022 w sprawie nadania Złotej odznaki honorowej PIIB A. Madaj

z dnia 2022-04-12

Załączniki
uchwała 47/22 w sprawie nadania Złotej odznaki honorowej PIIB A. Madaj


Powrót