Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały Rady z roku 2019

Lp Tytuł Data podjęcia uchwały
1 Uchwały od 1/19 do 5/19 sprawy członkowskie 2019-01-31
2 Uchwały od 6/19 do 10/19 sprawy członkowskie 2019-02-28
3 Uchwały od 11/19 do 22/19 sprawy członkowskie 2019-03-12
4 Uchwała nr 23/19 zatwierdzająca uchwały Prezydium 2019-03-12
5 Uchwała nr 24/19 zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018 2019-03-12
6 Uchwala nr 25/19 zatwierdzenie rozliczenia budżetu za rok 2018 2019-03-12
7 Uchwała nr 26/19 Ochrona danych osobowych 2019-03-12
8 Uchwala nr 27/19 Dofinansowanie_konkursu "Budownictwo to nas kręci" 2019-03-12
9 Uchwała nr 28/19 Dofinansowanie seminarium z zakresu pierwszej pomocy 2019-03-12
10 Uchwała nr 29/19 Zmiany Regulaminu Wynagradzania 2019-03-12
11 Uchwała nr 30/19 Odwołanie z funkcji przewodniczącego Zespołu OiDZ 2019-03-12
12 Uchwała nr 31/19 Powołanie przewodniczącego Zespołu OiDZ 2019-03-12
13 Uchwały od 32/19 do 37/19 sprawy członkowskie 2019-03-28
14 Uchwały od 38/19 do 42/19 sprawy członkowskie 2019-04-26
15 Uchwały od 43/19 do 48/19 sprawy członkowskie 2019-05-31
16 Uchwały od 49/19 do 59/19 sprawy członkowskie 2019-06-11
17 Uchwała nr 60/19 w sprawie dofinansowania seminarium z zakresu pierwszej pomocy 2019-06-11
18 Uchwała nr 61/19 w sprawie współuczestnictwa w organizacji konkursu Mister Budownictwa Południowej Wielkopolski za rok 2018 2019-06-11
19 Uchwała nr 62/19 w prawie dofinansowania V Międzyszkolonego Turnieju Umiejśtności Zawodowych "Sprawny murarz" 2019-06-11
20 Uchwała nr 63/19 w sprawie dofinansowania XVIII edycji konkursu "Ekolider" 2019-06-11