Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uchwały Rady z roku 2021

Lp Tytuł Data podjęcia uchwały
1 Uchwały od 1.1-133/21 do 7/21 w sprawach członkowskich 2021-01-28
2 Uchwała 8/21 w sprawach członkowskich 2021-02-15
3 Uchwały 9.1-26/21 - 17/21 w sprawach członkowskich 2021-02-25
4 Uchwały od 18/21 do 28/21 w sprawach członkowskich 2021-03-02
5 Uchwała nr 29/21 - Zatwierdzenie uchwały nr 2/P/21 Prezydium Rady z dnia 09.02.2021r. - sprawozdanie Rady za 2020 r. 2021-03-02
6 Uchwała 30/21 - zatwierdzenie uchwały nr 3/P/21 Prezydium Rady z dnia 09.02.2021r. - porządki obrad XX Zjazdu WOIIB 2021-03-02
7 Uchwała 31/21 - zatwierdzenie uchwały nr 4/P/21 Prezydium Rady z dnia 09.02.2021r. - regulaminów XX Zjazdu WOIIB 2021-03-02
8 Uchwała 32/21 - zatwierdzenie uchwały nr 5/P/21 Prezydium Rady z dnia 09.02.2021r. - ryczałtu za uczestnictwo w XX Zjazdu WOIIB 2021-03-02
9 Uchwała 33/21 - zatwierdzenie uchwały nr 6/P/21 Prezydium Rady z dnia 09.02.2021r. - preliminarzy XX Zjazdu WOIIB 2021-03-02
10 Uchwała 34/21 - zatwierdzenie uchwały nr 7/P/21 Prezydium Rady z dnia 09.02.2021r. - zasady dofinansowania szkoleń 2021-03-02
11 Uchwała 35/21 - zatwierdzenie uchwały nr 7/P/21 Prezydium Rady z dnia 09.02.2021r. -dofinansowanie nagród ZS nr 1 w Ostrzeszowie 2021-03-02
12 Uchwała 36/21 - zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. 2021-03-02
13 Uchwała 37/21 - zatwierdzenie rozliczenia budżetu za 2020 r. 2021-03-02
14 Uchwała 38/21 - dofinansowanie konkursu "Budownictwo to nas kręci" - ZSBE w Ostrowie WLKP. 2021-03-02
15 Uchwała 39/21 - dofinansowanie pomocy dydaktycznych - ZSBiKU w Koninie. 2021-03-02
16 Uchwała 40/21 - zmiana składu ZPB 2021-03-02
17 Uchwała 41/21 w sprawach członkowskich 2021-03-18
18 Uchwały od 42.1-17/21 - 50/21 w sprawach członkostwa 2021-03-25
19 Uchwały od 51.1-14/21 - 58/21 w sprawach członkostwa 2021-04-29
20 Uchwała 59/21 w sprawach członkowskich 2021-05-17