Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ W V KADENCJI 2018-2022
Wiesław Buczkowski Przewodniczący
Anna Gieczewska Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Barczyński Zastępca Przewodniczącego
Daniel Pawlicki Sekretarz
Alina Dajerling-Białek  
Roman Jabłoński  
Seweryn Kaczmarek  
Leszek Kasperski  
Barbara Ksit  
Mirosław Lisowski  
Renata Makowska  
Roman Plich  
Piotr Żabierek  
Piotr Żywica  

Regulamin okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PDF)