Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Kwalifikowany podpis elektroniczny – opusty dla członków PIIB

Podpis kwalifikowanyW dobie szybkiego postępu cyfryzacji, również w procesie budowlanym, możliwość podpisywania dokumentów online i zawierania umów wirtualnie jest dużym ułatwieniem.

Czytaj więcej...

XXIV Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego. XIX Konferencja Naukowo-Techniczna – Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych. Wałcz, 8 – 9 września 2022 r.

20220909 093527XXI Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego odbyły się 8 września 2022 r. w Centralnym Ośrodku Sportu w Wałczu. Warsztaty zorganizowały: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz CUTOB-PZITB w Poznaniu. Podzielono je na dwie sesje. Pierwsza dotyczyła zmian w przepisów ustawy Prawo budowlane. Tematem drugiej sesji była „Dostępność architektoniczna w projektowaniu uniwersalnym wg przepisów Prawa budowlanego oraz ustawy o rewitalizacji.

Tradycyjnie podczas spotkania w Wałczu odbyło się posiedzenie robocze dwóch izb okręgowych – Wielkopolskiej i Zachodniopomorskiej. WOIIB reprezentowali: Andrzej Kulesa – przewodniczący Rady, Adam Korzystka – zastępca przewodniczącego, Andrzej Piątkowski – skarbnik, Romana Barska – dyrektor biura i Justyna Nadlewska – główna księgowa.

Czytaj więcej...

Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

WOIIB

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Przewodniczącej Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Ewy Bosy

RODZINIE I BLISKIM

wyrazy głębokiego współczucia składa
w imieniu WOIIB

Przewodniczący Rady
Andrzej Kulesa

 

20 lat działalności WOIIB minęło jak jeden dzień

WOIIB 2022 4

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa działa już 20 lat w służbie społeczeństwu. Z tej okazji 29 sierpnia 2022 r. na Jubileuszową uroczystość 20-lecia Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa przybyło wielu znakomitych gości.

Obchody rozpoczęły się od przemówienia przewodniczącego Rady WOIIB mgr. inż. Andrzeja Kulesy, który podkreślił rolę inżyniera jako zawodu zaufania publicznego, przedstawił osiągnięte sukcesy i wyzwania jakie stoją przed Wielkopolską Izbą. Honorowy Przewodniczący WOIIB Jerzy Stroński oraz rzecznik prasowy WOIIB Mirosław Praszkowski przybliżyli zaproszonym gościom historię powstawania i kształtowania się nowego samorządu oraz wytężonej wspólnej pracy inżynierów WOIIB.

Czytaj więcej...

Od 1 sierpnia 2022 r. brak decyzji o wpisie do CRUB

LOGO Z PODPISEM1Przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1557), które weszły w życie w dniu 1 sierpnia 2022 r., dokonano istotnej zmiany m.in. w zakresie zasad dokonywania wpisów uprawnień budowlanych i zasad wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dotychczas podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowił wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzonego przez GINB oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

Obecnie wpis do rejestru prowadzonego przez GINB ma wyłącznie charakter techniczny, zaś do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wystarczy, poza decyzją o nadaniu uprawnień budowlanych, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności.

Informacja o nadanych uprawnieniach budowlanych pojawi się w nowym systemie e-CRUB, do którego okręgowe izby inżynierów budownictwa będą wprowadzały dane niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji. Nie będą już wydawane decyzje o wpisie do rejestru GINB, co przyspieszy możliwość rozpoczęcia wykonywania zawodu przez nowych adeptów sztuki budowlanej.

Powyższe ma zastosowanie również do decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych oraz o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

W związku z powyższym osoby, które zdały egzamin na uprawnienia budowlane w sesji wiosennej mogą już składać wnioski o wpis na liste członków.

Czytaj więcej...

Wiosenna sesja egzaminacyjna 2022 rok

LOGO Z PODPISEM1Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zakończyła XXXIX sesję egzaminacyjną dla osób, które ubiegały się o nadanie specjalizacji oraz uprawnień budowlanych. Egzaminy z wynikiem pozytywnym zaliczyły w sesji wiosennej 2022 r. – 262 osoby.

Czytaj więcej...