Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Uwagi PIIB do projektu ustawy o zmianie Prawa budowlanego

logo

W ramach konsultacji publicznych, w dniu 29 kwietnia 2019 r. Polska Izba Inżynierów Budownictwa przesłała do Artura Sobonia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk UD507).

Uwagi zostały opracowane przy udziale okręgowych izb inżynierów budownictwa.

Czytaj więcej...

OPOLE – PRAGA – IŁOWA WYJAZD TECHNICZNY 31.05 – 02.06.2019

opole

 

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa organizuje wyjazd techniczny Opole – Praga – Iłowa w terminie 31.05-02.06.2019 r.

Program wyjazdu (pdf); Informacje dot. wyjazdu (pdf)

Koszt wyjazdu dla członków WOIIB po dofinansowaniu wyniesie 415 zł / osoba

Czytaj więcej...

Spotkanie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w sprawie projektów ustaw o architektach oraz o inżynierach budownictwa

logo

25 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się spotkanie przedstawicieli Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Izby Architektów RP oraz przedstawicieli ministerstwa dotyczące kolejnych projektów ustaw o architektach, o inżynierach budownictwa i ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o architektach oraz ustawę o inżynierach budownictwa. Celem spotkania miało być uzgodnienie wspólnego stanowiska w kwestiach, wynikających ze zgłaszanych przez izby uwag do nowych wersji projektów.

Czytaj więcej...

XVIII Zjazd WOIIB

IMG 1373 320

XVIII Zjazd Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu rozpoczął swoje obrady 9 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Delegaci zebrali się by podsumować działalność wszystkich organów, komisji i zespołów działających w Izbie w 2018 roku oraz by nakreślić kierunki działania w 2019 r.

Na 170 uprawnionych delegatów w Zjeździe wzięło udział 145, co stanowiło 86% wszystkich delegatów.

Czytaj więcej...

MIĘDZYNARODOWE TARGI ENERGETYKI EXPOPOWER

expopower2019

MIĘDZYNARODOWE TARGI ENERGETYKI EXPOPOWER 7-9 maja 2019 r.

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa serdecznie zaprasza na konferencje organizowane przez Oddział Poznański SEP, WOIIB, MTP:

  1). „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia” nt. STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 2019: 
          PROGRAM PDF,   KARTA ZGŁOSZENIOWA

  2). „Energooszczędność w oświetleniu” nt. TECHNIKA ŚWIETLNA 2019: 
          PROGRAM PDF,    KARTA ZGŁOSZENIOWA

WAŻNA INFORMACJA dot. III TURNIEJU TENISA ZIEMNEGO

ikony tenis

III TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO O PUCHAR
Przewodniczącego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Poznaniu

Zespół ds. Informacji Technicznej i Integracji WOIIB informuje, że w związku z małą ilością zgłoszeń na trzeci Turniej Tenisa Ziemnego „singlowego” dwuszczeblowego, organizatorzy zrezygnowali z przeprowadzania eliminacji przez Delegatury i Biuro WOIIB przechodząc bezpośrednio do Finału, który odbędzie się 7 września, bądź 7 i 8 września 2019 r. w zależności od warunków atmosferycznych. 

TERMIN NA ZGŁOSZENIA ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 10.07.2019 r.

Czytaj więcej...