Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

PRAKTYKI ZAWODOWE UCZNIÓW SZKÓŁ BRANŻOWYCH

LOGO Z PODPISEM1W ramach współpracy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z uczelniami i szkołami ponadpodstawowymi o profilu budowlanym, pragniemy skontaktować szkoły i uczelnie z firmami, które są zainteresowane przyjęciem uczniów i/lub  studentów na praktyki zawodowe.

W załączeniu tabela z informacją o zakresie praktyk zawodowych wraz z kontaktem do szkół i uczelni. TUTAJ

Testowy egzamin pisemny na uprawnienia budowlane - wiosna 2023 r.

Egzaminy202126 maja 2023 r. w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbyły się pisemne egzaminy na uprawnienia budowlane. 

O godz. 9:00, w do testu przystąpiło 120 zdających na uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

O godz. 13:00 rozpoczął się egzamin dla pozostałych specjalności. Do pisemnych zmagań przystąpiły: 20 osób ze specjalności inżynieryjnej drogowej, 2 osoby ze specjalności hydrotechnicznej, 52 osoby ze specjalności instalacyjnej elektrycznej, 74 osoby ze specjalności instalacyjnej sanitarnej, 6 osób ze specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, 5 osób ze specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, 2 osoby ze specjalności inżynieryjnej mostowej i 4 osoby ze specjalności instalacyjnej telekomunikacyjnej.

Czytaj więcej...

FMB - MODERNIZACJE ŚCIAN I FASAD BUDYNKÓW

Mariusz Dobrzeniecki1 czerwca 2023 r. odbędzie się druga edycja Forum Modernizacje w Budownictwie FMB. Tematem przewodnim tego wydarzenia będą „Modernizacje ścian i fasad budynków. Uczestnicy spotkania dowiedzą się, jak skutecznie zaplanować i wykonać modernizację i jakie technologie obecnie stosuje się w tego typu pracach.

Konferencja jest organizowana w ramach cyklu spotkań poświęconych modernizacji obiektów budowlanych. Obecnie, wszystkie prognozy jasno wskazują, że właśnie ta dziedzina będzie wymagała podjęcia bardzo wielu działań mających na celu doprowadzenie starej zabudowy do współczesnych standardów. Wyzwanie to będzie trudne do realizacji z uwagi na potrzeby finansowe w tym zakresie oraz w zakresie jakości prowadzenia prac modernizacyjnych na etapie planowania i wykonawstwa.

Czytaj więcej...

SPECJALISTYCZNE KONSTRUKCJE INŻYNIERSKIE – SIŁOWNIE WIATROWE I PRZYKŁADY AWARII BUDOWLANYCH

122 maja 2023 r. w budynku szkoleniowo-konferencyjnym Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przy ul. Grudzieniec 10 odbyła się konferencja „Specjalistyczne konstrukcje inżynierskie – Siłownie wiatrowe i przykłady awarii budowlanych”, którą współorganizowali: Polski Komitet Geotechniki, WOIIB oraz Instytut Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prelegentów i uczestników konferencji powitał dr inż. Andrzej Kulesa przewodniczący Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wprowadzenia w tematykę konferencji dokonał prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek – honorowy członek Polskiego Komitetu Geotechniki.

Referat wprowadzający „The importance of CPT for offshore wind park developments” wygłosił Tom Lunne, który przybliżył uczestnikom konferencji problematykę projektowania i budowy siłowni wiatrowych w morskich strefach przybrzeżnych.

Czytaj więcej...

Bal budowlańca

mResReaderA27 maja 2023 r. o godz. 18:00 w Nadwarciańskim Dworku Młodzikowo rozpocznie się I Edycja Balu Budowlańca Powiatu Średzkiego.  

Osoby zainteresowane udziałem w balu proszone są o kontakt

Paweł Sumowski tel.: 880 680 938

LINK DO WYDARZENIA NA FB

LINK DO LOKALNEJ PRASY

Podyplomowe studia MBA

20230422 10035322 kwietnia 2023 r. w sali konferencyjnej budynku C w siedzibie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zainaugurowano studia podyplomowe Executive Master Business Administration New Managment in Architecture & Engineering, których program przygotowała Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi.

Czytaj więcej...