Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

nekrolog

Kazimierz Ratajczakcz b

 Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 14 sierpnia 2020 r.

odszedł nagle nasz Kolega i Przyjaciel

mgr inż. Kazimierz Ratajczak

Skarbnik

Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Od momentu powstania w 2002 r. wspierał tworzenie struktur i rozwój
 Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Straciliśmy mądrego, wspaniałego Kolegę,
świetnego inżyniera i fantastycznego Przyjaciela.

Był otwarty i chętny do współpracy,zaangażowany w sprawy naszego samorządu.

Zawsze mogliśmy liczyć na Jego pomoc i wsparcie.

RODZINIE I BLISKIM

wyrazy głębokiego współczucia składa

Rada, członkowie i pracownicy biura
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Komunikat Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego WOIIB

LOGO Z PODPISEM1Od dnia 20 lipca 2020 roku przywraca się:

  1. funkcjonowanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (dalej OSD WOIIB) w Poznaniu w zakresie orzeczniczym,
  2. możliwość organizacji wszelkich spotkań i posiedzeń członków OSD WOIIB.

Czytaj więcej...

Budynek szkoleniowo-konferencyjny WOIIB – faza projektowa

Google1aPrace nad projektem architektonicznym budynku szkoleniowo-konferencyjnego rozpoczęliśmy po uzyskaniu ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w zakresie uzyskanej wcześniej decyzji o warunkach zabudowy nr 665/2019. Zespół ds. rozwoju WOIIB w składzie Wiesław Buczkowski, Daniel Pawlicki, Edmund Przybyłowicz, Krzysztof Pięta, podjął decyzję o uruchomieniu procedury wyboru projektanta w drodze konkursu architektonicznego.

Czytaj więcej...

uprawnienia budowlane sesja jesienna 2020 r.

LOGO Z PODPISEM1KOMUNIKAT

UWAGA! Termin rejestracji elektronicznej i przyjmowania wniosków wydłużono  do 17 lipca 2020 r. 

 SZCZEGÓŁY ZNAJDĄ PAŃSTWO TUTAJ

Posiedzenie Okręgowej Rady WOIIB

130 czerwca 2020 r. o godz. 15:00 w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu przy ul. Węgorka 20 rozpoczęło się posiedzenie Okręgowej Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Ze względu na pandemię koronawirusa COVID19 posiedzenie zorganizowano z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego a także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W posiedzeniu udział wzięło 29 osób. Przy wykorzystaniu łączy internetowych w posiedzeniu uczestniczył Pan Krzysztof Pięta – przewodniczący Zespołu ds. rozbudowy siedziby Izby.

Czytaj więcej...

Informacja Komisji uchwał i wniosków

LOGO Z PODPISEM1

W dniach od 2 do 4 czerwca odbył się nietypowy, bo odbyty przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, XIX Zjazd Sprawozdawczy WOIIB.

Po zakończeniu Zjazdu Komisja Uchwal i Wniosków zajęła się analizą i opracowaniem wniosków. Raport zbiorczy zawierał 23 pozycje ale znalazły się tam powtórzenia i zapisy niebędące wnioskami a jedynie głosami w dyskusji, która z uwagi na formę Zjazdu nie mogła się odbyć.

Czytaj więcej...