Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przedstawiciele WOIIB w ZSB nr 1 w Poznaniu

20230327 11444427 marca 2023 r.  w ramach umowy partnerskiej odbyło się spotkanie dyrekcji Zespołu Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu przy ul. Rybaki 17 z przedstawicielami WOIIB.  ZSB nr 1 w Poznaniu reprezentowany był przez Krzysztofa Kubiaka dyrektora szkoły, Marka Wrzesińskiego kierownika Warsztatów Szkolnych oraz Ewę Dolańską - Niedbała kierownik Szkolenia Praktycznego. Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowali Andrzej Kulesa przewodniczący Rady i Romana Barska dyrektor biura Izby. W trakcie spotkania omawiano sprawy związane z realizacją podpisanej umowy partnerskiej oraz dyskutowano na temat trendów ekologicznych i stosowaniu technologii energooszczędnych w budownictwie, które bezpośrednio wpływają na profile nauczania w szkołach budowlanych.

„Krok po kroku - jak uzyskać uprawnienia budowlane” –wykład na Politechnice Poznańskiej

20230327 19303327 marca 2023 r. członkowie Akademickiego Koła SEP, Koła Naukowego „Studentów Budownictwa” oraz duża grupa studentów kierunku Elektroenergetyka Politechniki Poznańskiej aktywnie uczestniczyli w prelekcji „Krok po kroku – jak uzyskać uprawnienia budowlane” przygotowanej przez mgr inż. Annę Głębocką - sekretarz Okręgowej Rady WOIIB oraz członkini Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB.

W bardzo sympatycznej atmosferze, wśród wielu szczegółowych pytań, dyskutowano na temat możliwości działań zawodowych w oparciu o wybraną ścieżkę kariery zawodowej związanej z kierunkami budowlanymi. Studenci żywo interesowali się procedurą zdobywania uprawnień budowlanych dla różnych poziomów wykształcenia zawodowego.

Spotkanie zorganizowano w ramach stałej współpracy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z Politechniką Poznańską.

WOIIB I AKADEMIA KALISKA

 DSC22896 marca 2023 roku o godz.16:00 odbyło się w Akademii Kaliskiej zdalne spotkanie zespołu Polskiej Komisji Akredytacyjnej oceniającej kierunek Budownictwa na Wydziale Politechnicznym Akademii Kaliskiej z przedstawicielami społeczno-gospodarczymi, w tym z pracodawcami oferującymi praktyki zawodowe dla studentów ocenianego kierunku, a w szczególności z aktualnymi i potencjalnymi pracodawcami absolwentów kierunku Budownictwo. Celem spotkania było zapoznanie członków zespołu z opiniami interesariuszy zewnętrznych na temat przygotowania absolwentów Budownictwa do wymogów lokalnego rynku pracy.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Wody.

wiatow Dzie Wody22 marca 2023 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu po raz dziewiąty zainaugurowano Światowy Dzień Wody pod hasłem: „Przyspieszenie zmian – bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie.”

Impreza miała charakter platformy wymiany wiedzy i doświadczeń między nauką i praktyką. Przybliżyła studentom i naukowcom realia współczesnego rynku pracy związanego z zasobami wodnymi w Polsce i gospodarką wodno-ściekową.

Wśród aktywnie uczestniczących przedstawicieli firm projektowych i wykonawczych z branży wodno-ściekowej i instytucji zarządzających nie mogło zabraknąć przedstawiciela Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W forum wziął udział Wojciech Ratajczak zastępca przewodniczącego Rady WOIIB. 

Czytaj więcej...

Studenci Politechniki Poznańskiej w WOIIB.

Studenci PP w WOIIB 2W ramach umowy o partnerskiej współpracy Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 22 marca 2023 r. gościła grupę ponad 30 studentów Politechniki Poznańskiej wraz z opiekunami dydaktycznymi z różnych kół naukowych: budownictwa, inżynierii środowiska, elektroenergetyki.

Studenci zapoznali się z obiektami Izby oraz wysłuchali wykładu „Krok po kroku – jak uzyskać uprawnienia budowlane” przygotowanego przez mgr inż. Annę Głębocką -  sekretarza Rady WOIIB oraz członka Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB. Poruszono temat możliwości działań zawodowych, ścieżkę kariery zawodowej związanej z kierunkami budowlanymi oraz   procedurą zdobywania uprawnień budowlanych dla różnych poziomów wykształcenia zawodowego.

Studenci po wysłuchaniu wykładu, przy drobnym poczęstunku, dzielili się wrażeniami.
Obdarowani pamiątkowymi gadżetami zadowoleni opuszczali siedzibę WOIIB.

XV Otwarte Zawody Narciarskie Śląskiej OIIB

20230314 094734aŚląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa po raz piętnasty zorganizowała dla narciarzy reprezentujących samorządy zawodowe inżynierów budownictwa Otwarte Zawody Narciarskie w kategorii Slalom-Gigant, które zostały rozegrane 12 marca 2023 r. na stoku Złoty Groń w Istebnej.

W jubileuszowych zawodach uczestniczyli członkowie 6 okręgowych izb inżynierów budownictwa - Śląskiej, Małopolskiej, Mazowieckiej, Opolskiej, Podkarpackiej i przedstawiciele Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: Rusłana Dembecka, Małgorzata Putowska, Tomasz Gorczyca i Ryszard Wawrzyniak.

Czytaj więcej...