Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

DELEGACI WOIIB NA ZJAZD KRAJOWY

DELEGACI WOIIB NA KRAJOWY ZJAZD W KADENCJI 2018-2022
Lp. NR CZŁONKOWSKI IMIONA NAZWISKO FUNKCJA W ORGANIE PIIB
1. WKP/IE/0016/01 Walenty Adamczewski  
2. WKP/IS/0145/01 Andrzej Barczyński Członek KKK
3. WKP/BO/6008/02 Zbigniew Bigoszewski  
4. WKP/BO/0511/01 Krystyna Chocianowicz Członek KSD
5. WKP/WM/0823/01 Włodzimierz Draber  
6. WKP/BO/1105/01 Danuta Gawęcka Sekretarz KR PIIB
7. WKP/IE/1224/01 Łukasz Gorgolewski  
8. WKP/IS/1611/01 Klemens Janiak  
9. WKP/BO/0054/05 Anita Karcz  
10. WKP/BO/1987/01 Mirosław Karolak  
11. WKP/BO/2217/01 Anna Maria Kołłątaj  
12. WKP/IS/3641/01 Mirosława Ogorzelec  
13. WKP/BO/3805/01 Daniel Pawlicki  
14. WKP/BO/4134/01 Edmund Przybyłowicz  
15. WKP/IS/4807/01 Jerzy Stroński Członek KR 
16. WKP/WM/0175/13 Jerzy Witczak Członek KKR
17. WKP/IE/5701/01 Zenon Wośkowiak Członek KR