Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

DELEGACI WOIIB NA ZJAZD KRAJOWY

DELEGACI WOIIB NA KRAJOWY ZJAZD W KADENCJI 2022-2026
NR CZŁONKOWSKI IMIONA NAZWISKO FUNKCJA W ORGANIE PIIB
WKP/IE/0016/01 Walenty Adamczewski  
WKP/BO/0045/13 Beata Bartkowiak  
WKP/BO/0021/20 Anna Patrycja Głębocka  
WKP/IS/0067/19 Michał Janiak  
WKP/BO/0054/05 Anita Karcz  
WKP/BO/2217/01 Anna Maria Kołłątaj  
WKP/BO/0351/10 Leszek Kołodziejski  
WKP/BO/0426/07 Adam Korzystka  
WKP/IS/0296/16 Monika Arleta Król  
WKP/IS/0176/03 Andrzej Kulesa  
WKP/IS/3458/01 Roman Narojczyk  
WKP/IS/0056/03 Andrzej Jan Piątkowski  
WKP/IS/4026/01 Jolanta Popławska  
WKP/IS/6938/02 Wojciech Szymon Ratajczak  
WKP/BO/4586/01 Zdzisław Smolibowski  
WKP/IS/0348/11 Mariusz Wawrzyniak  
WKP/WM/0175/13 Jerzy Witczak  
WKP/BO/0527/04 Piotr Zalisz