Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowa Rada WOIIB

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ RADY WOIIB W KADENCJI 2022 - 2026
Andrzej Kulesa przewodniczący Rady
Adam Korzystka z-ca przewodniczącego Rady
Wojciech Szymon Ratajczak z-ca przewodniczącego Rady
Anna Patrycja Głębocka sekretarz Rady
Leszek Kołodziejski z-ca sekretarza Rady
Andrzej Jan Piątkowski skarbnik Rady
Romuald Edward Sztukiewicz z-ca skarbnika Rady
Paweł Michalski członek Prezydium Rady
Michał Prymas członek Prezydium Rady
Walenty Adamczewski  
Dawid Antkowiak  
Beata Bartkowiak  
Elżbieta Maria Chorąży  
Jan Gołańczyk  
Małgorzata Grzewka  
Jarosław Tomasz Hernes  
Michał Janiak  
Anita Karcz  
Jacek Jan Kulczak  
Wiktor Liszczyński  
Roman Narojczyk  
Jolanta Popławska  
Bartosz Andrzej Radomski  
Tomasz Marcin Ratajczak  
Mateusz Stefan Skrzypczak  
Zdzisław Smolibowski  
Marzena Strzyżewska  
Mariusz Wawrzyniak  
Błażej Wolkiewicz  
Piotr Zalisz  

Posiedzenia Rady WOIIB:

 • 15 marca 2022 r. 
 • 10 maja 2022 r.
 • 14 czerwca 2022 r.
 • 20 września 2022 r.
 • 6 grudnia 2022 r.

Posiedzenia Prezydium Rady WOIIB:

 • 18 stycznia 2022 r.
 • 15 lutego 2022 r.
 • 5 kwietnia 2022 r. 
 • 24 maja 2022 r.
 • 30 sierpnia 2022 r.
 • 11 października 2022 r.
 • 15 listopada 2022 r.

 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych+oświadczenie

 

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB 20 sierpnia 2015 r.II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB 20 sierpnia 2015 r.