Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowa Rada WOIIB

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ RADY WOIIB W KADENCJI 2018 - 2022
Jerzy Stroński Przewodniczący Rady
Włodzimierz Draber Zastępca Przewodniczącego Rady
Zenon Wośkowiak Zastępca Przewodniczącego Rady
Mirosława Ogorzelec Sekretarz Rady
Roman Napierała Zastępca Sekretarza Rady
Kazimierz Ratajczak Skarbnik Rady do 14 sierpnia 2020
Tomasz Buczkowski Skarbnik Rady od 15 września 2020
Anna Wróblewska Zastępca Skarbnika Rady
Zbigniew Bigoszewski Członek Prezydium
Maciej Dąbrowski Członek Prezydium
Klemens Janiak Członek Prezydium
Edmund Przybyłowicz Członek Prezydium
Walenty Adamczewski  
Beata Bartkowiak  
Wojciech Białek  
Romana Maria Brzozowska  
Krystyna Chocianowicz  
Elżbieta Maria Chorąży  
Jerzy Franczyszyn  
Danuta Gawęcka  
Anita Karcz  
Mirosław Karolak  
Wiktor Liszczyński  
Tadeusz Łuka  
Andrzej Mikołajczak  
Jolanta Popławska  
Edward Szczechowiak  
Marian Walczak  
Krzysztof Wawrzyniak  
Andrzej Wojciechowski  

Posiedzenia Rady WOIIB:

  • 02 marca 2021 r. 
  • 15 czerwca 2021 r.
  • 31 sierpnia 2021 r.
  • 14 grudnia 2021 r.

Posiedzenia Prezydium Rady WOIIB:

  • 12 stycznia 2021 r.
  • 09 lutego 2021 r.
  • 11 maja 2021 r. 
  • 31 sierpnia 2021 r.
  • 12 października 2021 r.
  • 16 listopada 2021 r.

 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych+oświadczenie

 

Regulamin okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB 20 sierpnia 2015 r.II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB 20 sierpnia 2015 r.