Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO W V KADENCJI 2018-2022
Łukasz Gorgolewski Przewodniczący
Zdzisław Kowalski Zastępca Przewodniczącego
Mieczysław Kolecki Sekretarz
Magdalena Franczyszyn-Portka  
Waldemar Kaczmarek  
Tomasz Kulczyński  
Maria Maciejewska  
Edmund Krzysztof Marmur  
Tadeusz Jan Pawlak  
Wojciech Szyguła  
Krzysztof Wiśniewski  
Jerzy Woźniak  
Bogdan Kazimierz Zastawny  

Regulamin okręgowych sądów dyscyplinarnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PDF)

Zarządzenie nr 1/2021 Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa