Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO WOIIB
W KADENCJI 2022 - 2026
WKP/BO/3120/01 Edmund Krzysztof Marmur przewodniczący
WKP/BO/0091/13 Marcin Łukasz Liszkowski z-ca przewodniczącego
WKP/IS/0221/18 Anna Marta Lassa sekretarz
WKP/IS/0166/12 Piotr Jan Bączkiewicz  
WKP/IS/0363/15 Arleta Anna Bogusławska  
WKP/IE/0278/12 Michał Kapka  
WKP/BO/2705/01 Ryszard Kwieciński  
WKP/IS/0061/14 Jakub Rutkowski  
WKP/IS/0079/04 Jacek Sikora  
WKP/IS/0462/05 Maciej Szymański  
WKP/IS/0085/19 Piotr Karol Tomaszewski  
WKP/BO/6659/02 Sławomir Tomczak  
WKP/BO/0060/09 Karol Wolski  

 

Regulamin okręgowych sądów dyscyplinarnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PDF)

Zarządzenie nr 1/2021 Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa