Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zjazd 2022