Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń

Grzegorz Ratajczak przedwodniczący
Barbara Ksit sekretarz
Arkadiusz Madaj członkowie
Robert Poloch
Edward Szczechowiak
Piotr Walerczyk
Andrzej Wojciechowski
Piotr Żabierek

Regulamin Komisji ds. Doskonalenia i szkoleń