Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zespół ds. Informacji Technicznej i Integracji

Zenon Wośkowiak przewodniczący
Michał Babiak

 

 

 

członkowie

Piotr Jasiukiewicz
Leszek Kaczorowski
Zdzisław Pawlak
Marek Schmidt
Elżbieta Stakun
Piotr Jan Szczepanek
Maciej Szumigała
Janusz Śniedziewski

 

Regulamin Zespołu ds. Informacji technicznej i Integracji (PDF)