Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zespół ds. ochrony i doradztwa zawodowego członków WOIIB

Roman Napierała przewodniczący
Henryk Grabowski

 

 

 

 

członkowie

Roman Jabłoński
Adam Marciniak
Karol Piekarczyk
Piotr Pospieszny
Michał Rakowski
Jakub Sąsiadek

 

Regulamin Zespołu ds. ochrony i doradztwa zawodowego (PDF)