Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zespół ds. Procesów Budowlanych

PRZEWODNICZĄCY ZPB
Przybyłowicz Edmund
SEKCJA PROJEKTOWANIA SEKCJA NADZORU INWESTORSKIEGO
Drzewiecki Jan Gorczyca Tomasz
Biernacki Krzysztof Ćwiertnia Piotr
Barczyński Andrzej Skibiński Dawid
Cerba Wojciech Błaszczyk Krystian
Łebedyński Mieczysław Janiak Klemens
Nowacki Tadeusz     
Orzechowski Mikołaj  
   
SEKCJA WYKONAWSTWA SEKCJA RZECZOZNAWSTWA
Napierała Roman Przybyłowicz Edmund
Puk Robert Mikurenda Szczepan
Bigoszewski Zbigniew Jagła Zygmunt
Jabłoński Roman Chełkowski Bogumił
Sąsiadek Jakub Szukała Mieczysław
Popławska Jolanta Zielonacki Jerzy
   Sobkowiak Andrzej
   Poloch Robert

 

Regulamin Zespołu ds. Procesów Budowlanych (PDF)