Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zespół ds. współpracy z samorządami zawodowymi

Jerzy Stroński przewodniczący
Przemysław G. Barczyński

 

 

członkowie

Łukasz Gorgolewski
Daniel Pawlicki
Zenon Wośkowiak
Jerzy Zielonacki