Wielkopolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Zespół Prawno-Regulaminowy

Włodzimierz Draber Przewodniczący
Marek Bereżecki

 

 

członkowie

Jerzy Franczyszyn
Aleksander Szymkowiak
Piotr Żabierek
Jerzy Witczak

 

Regulamin Zespołu Prawno Regulaminowego (PDF)